Egy nyugdíjas pedagógus a nyugdíja megtartása mellett, 100 000 Ft jövedelemből 85 000 Ft-ot vihet haza!2017. november 18. (szombat) 11:45

A nyugdíj korhatárt elért pedagógusoknak nehéz volt a oktatási rendszerben tovább dolgozni. Aki teljes munkaidőben megkapta szükséges engedélyt, annak is le kell mondani a nyugdíjról mindaddig, amíg illetményre jogosult volt.

Az érintettek körében végzett felmérésünk eredménye, hogy a nyugdíjasok jelentős része átlagosan heti 10 órában kíván dolgozni.

Ennek a legkedvezőbb formája, ha a nyugdíjas pedagógus a szövetkezetünk tagjaként vállal óraadói feladatot az iskolában

 • Az óraadói tevékenység a nyugdíj mellett folytatható.
  A szövetkezeten keresztül végzett munka nem minősül közalkalmazotti vagy közszolgálati
  jogviszonynak.
 • Az iskolával vagy fenntartójával a szövetkezetünk köt szerződést.
  Ha Ön felkérést kap a köznevelés, szakmai képzés vagy akkreditált felnőttképző intézménytől, akkor mi megkötjük a szerződést az intézménnyel, illetve annak fenntartójával. (A fent felsorolt intézmények tárgyi adómente tevékenységet folytatnak, így a szövetkezet is költséghatékony, ÁFA nélküli konstrukcióban tud szerződni.
 • A munkavégzés után a pedagógusnak csak 15% személyi jövedelemadót kell fizetnie.
  Az öregségi nyugdíjas körbe tartozó szövetkezet tagoknak a szövetkezeten keresztül végzett munka esetén csak a 15%-os személyi jövedelemadót kell megfizetni.
 • Nem kell vállalkozást indítani és bajlódni a működtetésével.
  Ha vállalkozóként vállal ilyen feladatot, az sok feladatot és anyagi terhet jelenthet.  Például az egyébként kedvező KATA konstrukció esetén, a nyári szünetben is jelentős összeget fizet akkor is, ha nincs bevétele.
 • A szövetkezet intézi az adó bevallást befizetést.
  A szövetkezeti konstrukcióban mi levonjuk, bevalljuk és befizetjük a személyi jövedelemadót.

AdobeStock_94720244_tan2.jpg

RÉSZLETEK

A szövetkezet az elmúlt időszakban a gazdaság legkülönbözőbb területein működő szervezetekkel kötött szerződést, és egyre több aktív nyugdíjas tud kedvező feltételekkel munkát vállalni.

Több oktatási intézmény jelezte, hogy egyre nehezebb az órákat ellátni, szükség van az aktív nyugdíjas pedagógusok bevonására is, hogy biztosítsák a stabil működéshez szükséges munkaerőt.

 

A nyugdíjas pedagógusoknak és az iskolák fenntartóinak a konstrukció előnyeinek mérlegelése során két fontos dolgot kell figyelembe venni:

 1. Az aktív korukban közalkalmazott vagy közszolgálati jogviszonyban dolgozók számára nyugdíjasan nagyon nehéz volt munkaviszonyban dolgozni, és ebben az esetben is le kell mondani a nyugdíjról mindaddig, amíg illetményre jogosultak. A szövetkezeten keresztül végzett munka nem minősül közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonynak, de még munkaviszonynak sem.
 2. A nyugdíj mellett végzett munka esetén a munkavállalónak lényegében ugyanannyi közterhet kell fizetni a keresménye után, mintha aktív korú dolgozó lenne. A szövetkezeten keresztül végzett munka esetén csak a 15%-os személyi jövedelemadót kell megfizetni.

 

A szövetkezet két lehetőséget kínál:

 • A nemrégiben nyugdíjba vonult munkatársakat visszahívhatja, vagy a következő időszakban nyugdíjas korhatárukat elérő pedagógusokat megtarthatja a nehezen betölthető munkakörökben.
 • A szövetkezet adatbázisában kereshetnek olyan nyugdíjasokat, akik rendelkeznek az adott feladat ellátásához szükséges végzettséggel és tapasztalattal.

 Javasolt konstrukció a pedagógus munkakörben dolgozók foglalkoztatására

Az érintettek körében végzett felmérés eredménye, hogy a nyugdíjasok jelentős része átlagosan heti 10 órában kíván dolgozni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az oktató-nevelő munka a munkaviszonyon kívül óraadói szerződéses jogviszony alapján látható el.

 • A nyugdíjasoknak be kell lépni a szövetkezetbe. Ez akár az interneten keresztül is megtörténhet a 100 Ft összegű – jelképes - vagyoni hozzájárulás megfizetésével.
 • A szövetkezet szerződést köt az oktatási intézménnyel, illetve annak fenntartójával az óraadói tevékenységre.
 • A feladat ellátását követően a számlát a nyugdíjas szövetkezet állítja ki, amely a szövetkezet non-profit működtetéséhez szükséges 15% mértékű szolgáltatási díjat is tartalmazza.
 • Az óraadói szerződésben vállalt feladat tárgyi adómentes tevékenység, így az intézményt, illetve annak fenntartóját az ÁFA összege nem terheli.
 • A pedagógus a nyugdíjas szövetkezettől kapja meg illetményét. Nem kell vállalkozást létrehoznia, az azzal kapcsolatos feladatokat és terheket vállalva.

A táblázat alapján összehasonlíthatók a foglalkoztatókat terhelő bérköltségek és a nyugdíjasok kézhez kapott jövedelmei a munkaviszonyban foglalkoztatott és szövetkezeti tagként dolgozó munkatársak esetén.

 nyugdíjas szövetkezet

Két szemlélettel tervezhető meg a nyugdíjas pedagógus díjazása:

 1. A nyugdíjas kézhez kapott jövedelme közel azonos, mint munkaviszonyban foglalkoztatva.
  Ebben az esetben a nyugdíjjal együtt jelentősen meghaladhatja az aktív időszakban elért jövedelmi szintet. A foglalkoztató bérköltsége lényegesen - 28,4%-kal - alacsonyabb, mint munkaviszony esetén.
 2. A nyugdíjas kézhez kapott jövedelme lényegesen – 19,7%-kal - magasabb, mint munkaviszonyban foglalkoztatva. A foglalkoztató bérköltsége szerény mértékben alacsonyabb, mint munkaviszony esetén.

 

Lehetséges konstrukció a nem pedagógus munkakörben dolgozók foglalkoztatására

A szövetkezeti tagok harmadik félnél végzett nem tárgyi adómentes tevékenysége az ÁFA körbe tartozik. Az iskolák és fenntartóik, így a nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársak munkavégzése után nem tudnak ÁFÁ-t visszaigényelni.

Ennek ellenére a szövetkezeten keresztül végzett munka keretében van olyan konstrukció, amely esetén a nyugdíjas az előző munkaviszonyban kézhez kapott jövedelmét meg tudja kapni úgy, hogy a szervezet bérköltsége is szerény mértékben alacsonyabb összegű lesz.          

nyugdíjas szövetkezet tanár

A szerződéses feltétek a pedagógusok szövetkezeten keresztül ellátott óraadásához, és a nem pedagógusok munkavégzéséhez rendelkezésre állnak. A teljes ügyintézés elektronikus felületen intézhető néhány nap átfutással.

           REGISZTRÁLOK TANÁRKÉNT                                                                                          REGISZTÁLOK ISKOLAKÉNT

Vissza